سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

تور دوچرخه سواران نیشابور

نئور به سوباتان مسیر بسیار زیبایی است که استعداد اجرای تورهای مختلفی را دارد.

این بار تور 40 نفره دوچرخه سواران نیشابوری نئور به سوباتان را رکاب زدند.

این تور دوچرخه سواری پس از طی فاصله 21 کیلومتری یک شب در سوباتان اقامت و سپس تا تالش رکاب زدند.

 

 

مطالب مرتبط

انجمن دوستدران طبیعت سوباتان و لیسار تشکیل می شود .

سوباتان
11 سال قبل

موزه سوباتان عضو ایکوم می شود

سوباتان
5 سال قبل

نگهبان قدیمی سوباتان

سوباتان
2 سال قبل
خروج از نسخه موبایل