سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

تخریب و تصرف چمنزارهای سوباتان

یکی از جاذبه های اصلی و مهم ییلاق سوباتان که بعنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده وجود چمنزارها و دشتهای سر سبز وسیعی است که این ییلاق را از سایر ییلاقات متمایز ساخته است . ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود و اجرای طرح هادی و مشخص شدن نقاط مسکونی و مزروعی و غیره همه ساله شاهد تجاوز بعضی افراد سودجو و فرصت طلب به منابع ملی و طبیعی و تخریب محیط زیست این منطقه بوده و هر روز چمنزارهای زیبای این منطقه کوچک و کوچکتر می شود . شاید روزی سوباتان هیچ دشت و فضای آزدای نداشته و همه مناطق دیدنی محصور شده و خانه سازی شود . نمونه این حرکت شخم زنی قسمتی از چمنزار غرب صخره گنجخانه است که صدها سال تفرجگاه اهالی و گردشگران  و همچنین چراگاه دامداران پرتلاش بوده است . بانیان این عمل ، محل مذبور را شخم زده و بدون چپر کشی رها کرده اند که اگر مردم و مسئولین بی تفاوت بوده و اقدامی نکنند حتماً محل شخم زده را محصور خواهند کرد . با این وصف بعید نیست که روزی اطراف پارک طبیعی آلچالق – هاچاداش – مجمع داش – چمنزار بیده پشت و ساری داش و غیره نیز محصور شوند ……..

مطالب مرتبط

راه سوباتان باز شد

سوباتان
4 سال قبل

راه سوباتان بسته است

سوباتان
4 سال قبل

گلهای زرد سوباتان به پیشواز شقایقهای سرخ رفتند …

سوباتان
11 سال قبل
خروج از نسخه موبایل