سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

تخریب ساختمانهای خارج محدوه شهرک سوباتان

ماموران اداره منابع طبیعی تالش چند دستگاه ساختمان خارج محدوده شهرک ییلاقی سوباتان را تخریب کردند . بعضی ها به دلیل ارزان بودن زمین ، اقدام به احداث ساختمان در حاشیه مناطق مسکونی سوباتان می نمایند و چون سوباتان طرح هادی ندارد لذا بعضی وقتها منابع طبیعی تالش ساختمانهای خارج از محدوده شهرک را تخریب می کند . خوشبختانه بسیاری از زمینهای مالکان سوباتان دارای مستثنیات بوده و می توان با خرید مقداری از آن اقدام به تهیه پروانه ساختمانی کرد . لذا ریسک و اقدام غیر قانونی عواقب این چنینی نیز به دنبال دارد .

عاقبت عدم توجه به محدوده های ممنوعه منابع طبیعی در سوباتان

آیا بهتر نیست اول پروانه ساخت بگیریم و بعد ساختمان بسازیم ؟

اگر قبل از ساخت کمی فکر کنیم چنین اتفاقات ناخوشایند انگشت شمار هم در سوباتان رخ نمی دهد .

 

مطالب مرتبط

روستای ناو اسالم

سوباتان
4 سال قبل

میرزا کوچک خان در سوباتان

سوباتان
10 سال قبل

نام قدیمی آبشار وِرَزَن

سوباتان
2 سال قبل
خروج از نسخه موبایل