سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

اولین برف پاییزی 99

اولین برف پاییزی ، سوباتان سرسبز بهاری را زمستانی کرد.

شنبه 24 آبان 99 رنگهای پاییز و بهار و زمستان در هم آمیخته و تابلوی زیبایی را ساخته بودند.

گویا روز قبل همه سوباتان سفید پوش شده بود اما در این روز از هاچا داش به بالا سفید و خود سوباتان رنگ سبز بهاری داشت.

 

مطالب مرتبط

جلسه بازاریان سوباتان با بخشدار

سوباتان
5 سال قبل

داروغه جدید سوباتان تعیین شد

سوباتان
5 سال قبل

مرحوم جولان خلفی

سوباتان
2 سال قبل
خروج از نسخه موبایل