سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

انتصاب بخشدار جدید لیسار

عباس زاده بخشدار کرگانرود شد.

بخش کرگانرود یکی از 4 بخش شهرستان تالش است که ییلاق سوباتان در این بخش واقع شده است.

سوباتان به دلیل فصلی بودن شورای محل و دهیار ثابت ندارد و لذا طبق قوانین وزارت کشور زیر نظر بخشدار لیسار و شورای بخش کرگانرود قرار می گیرد.

انتخاب آقای عباس زاده به دو دلیل امیدوار کننده است : اول اینکه ایشان فرد بومی بوده و به مشکلات منطقه اشراف کامل دارد و دوم اینکه سالها در سمت های مختلف در فرمانداری تالش خدمت کرده و از تجربه بالایی برخوردار است.

اهالی سوباتان امیدوار هستند با انتصاب بخشدار جدید قسمتی از مشکلات منطقه از جمله نبود متولی در منطقه و مشکلات آب و برق و راه و سرویس بهداشتی عمومی و خصوصا معضل زباله در این ییلاق زیبا حل شود.

اهالی سوباتان آمادگی دارند که در صورت تشکیل یک کمیته مردمی بعنوان کمیته عمران سوباتان هرگونه همکاری را با این کمیته داشته باشند.

مطالب مرتبط

پارک جنگلی آلچالق

سوباتان
5 سال قبل

سوباتان غرق در زباله

سوباتان
8 سال قبل

میوه های پارک آلچالق سوباتان

سوباتان
5 سال قبل
خروج از نسخه موبایل