سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

انتخاب کمیته عمران سوباتان

با دستور کتبی شاهکوهی فرماندار جدید تالش برای پیشبرد امور عمرانی سوباتان کمیته ای تحت عنوان.. کمیته عمران سوباتان.. تعیین می گردد.

روستای هدف گردشگری سوباتان فاقد شورای اسلامی و دهیار رسمی بوده و به همین دلیل بسیاری از مشکلات موجود لاینحل باقی می ماند.

انتخاب کمیته عمران می تواند با جلب مشارکتهای مردمی و با استفاده از پتانسیلهای بالقوه موجود در کنار مسئولین محلی مفید باشد.

 

مطالب مرتبط

عماد و علی اصغر مروج لباس تالشی

سوباتان
4 سال قبل

چشمه های آب طبیعی سوباتان

سوباتان
11 سال قبل

بازار سوباتان

سوباتان
4 سال قبل
خروج از نسخه موبایل