سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

اعلام آمادگی خیّرین برای تقبّل هزینه تحصیل وحید و دوستانش

بدنبال درج خبری در این سایت مبنی بر تشکیل کلاس نهضت سوادآموزی برای بچه های لازم التعلیم عشایری سوباتان که تعدادشان فقط در ییلاق چم چمی بیش از 20 نفر خواهد شد و به همّت آقای محمد زاده رئیس نهضت سوادآموزی تالش کلاس آنها در همان محل  دایر می شود و درج این موضوع در هفته نامه تیلار تالش ، دو نفر از خیّرین منطقه که حاضر نشدند نامشان ذکر شود ، کلیه هزینه های تحصیلی شامل نوشت افزار ، کتاب  ، لباس ، وسایل ورزشی و … این دانش آموزان محروم را تقبل کردند .

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک        از آن گناه که خیری رسد به غیر چه باک

“مولوی”                  

مطالب مرتبط

موزه لیسار

سوباتان
4 سال قبل

شن ریزی و مرمت جاده سوباتان

سوباتان
4 سال قبل

آبشار لوشکی هم فتح شد

سوباتان
7 سال قبل
خروج از نسخه موبایل