سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

اعضای انجمن غارشناسی ایران و جمع آوری زباله های بازار سوباتان

جمعه 11 اردیبهشت 94 رئیس و اعضای انجمن غار و غارشناسی ایران جهت شناسایی و ثبت غار گنجخانه سوباتان در منطقه حضور یافتند . این گروه در مسیر مراجعه خود به غار اقدام به جمع آوری زباله های پخش شده در بازار سوباتان نمودند . هر چند این حرکت انسانی آنها نشان از بزرگواریشان داشت ، اما امید دارم مردم سوباتان به جایی برسند که هیچ میهمانی دستش به زباله های رها شده شان نرسد .

 

مطالب مرتبط

شهر زباله ها

سوباتان
9 سال قبل

بازسازی جاده سوباتان به نئور

سوباتان
7 سال قبل

بازار سوباتان باز شد

سوباتان
4 سال قبل
خروج از نسخه موبایل