سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

آماده شدن پلاک های پستی سوباتان

در مرحله اول اجرای طرح کد پستی سوباتان 532 نفر ثبت نام کرده بودند که پلاک کد پستی آنان آماده و تحویل شد.

برای مرحله دوم نیز 80 نفر ثبت نام کرده بودند که پلاک آنها نیز در حال صدور است.

با این حساب آمار کلی پلاکهای کد پستی سوباتان به 612 مورد رسید.

مطالب مرتبط

شبکه پرس تی وی در سوباتان

سوباتان
6 سال قبل

دومین مراسم سنتی – آئینی

سوباتان
7 سال قبل

داروغه جدید سوباتان تعیین شد

سوباتان
5 سال قبل
خروج از نسخه موبایل